Treball de camps realitzat per Solucions Geogràfiques

Part 1 L’afectació de la Fase 0 a l’activitat comercial de la Milla d’Or de Sabadell i Terrassa.

Part 2. Evolució de la Milla d’or a la Fase 0 Avançada. Important recuperació dels establiments de Comerç. El sector Serveis encara a mig gas.