En relació a la proposta de Llei de Creació de l’Agència de la Natura de Catalunya

El proper 17 de juny el Parlament de Catalunya portarà a votació la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

La Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya han redactat un comunicat que podeu llegir aquí