Signatura del conveni de col·laboració per a activitats i línies d’actuació conjuntes

El dia 2 de març de 2020 hem signat un conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (Camins.cat), el Col·legi de Geògrafs a Catalunya (Colegeocat) i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC).

Aquest conveni estableix les línies bàsiques de col·laboració entre les entitats signants per tal de crear sinergies i desenvolupar línies d’actuació conjunta que facilitin la realització d’activitats professionals que donin resposta a les demandes dels professionals col·legiats.

Aquest Conveni permetrà a tots ells, col·legiats i associats de les 3 entitats, a estar assabentats de totes les activitats, jornades, conferències, debats, etc que es facin indistintament, podent participar-hi i obtenint el beneficis de ser col·legiat de qualsevol dels dos col·legis professionals.