Per a la renovació de càrrecs de la Junta de Govern de la DCGC i l’ AGPC

Benvolguts, benvolgudes,

Es procedeix a la convocatòria d’eleccions ordinàries a les Juntes de Govern de:

Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.

Convocatòria d’eleccions DCGC

Reglament de règim electoral del Col·legi de Geògrafs

Cens d’electors/es definitiu DCGC

Associació de Geògrafs de Professionals de Catalunya.

Convocatòria d’eleccions l’AGPC

Cens d’electors/es definitiu AGPC

Us animem a participar activament d’aquest procés electoral.

Junta de Govern

Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya

Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya