Placeholder image

CURSOS


CURSOS


 
Cursos MiraMon.
Iniciació. 23, 24, 25 i 26 de gener 2017.
Avançat. 20, 21, 22 i 23 de febrer 2017.

Companyia: CREAF.

Descripció: Iniciació: Curs estàndard, d'iniciació, que li ha de permetre realitzar les tasques més habituals amb MiraMon d'una forma àgil i segura. El curs inclou tant aspectes de consulta (explotació de les dades), com de generació de cartografia (digitalització i estructuració topològica). També es posa especial atenció a la generació de productes per a tercers (impressió de mapes, etc).

Horari: 10:00 a 14:00, amb 30' de pausa

Preu: 125 €, inclou els apunts i exemples tractats al curs.

Avançat: Curs continuació del curs estàndard. Tot i això, el curs es obert també a aquells usuaris de MiraMon que,  amb coneixements previs, vulguin aprofundir en l’ús del programa  i en les tècniques d’ anàlisi en SIG. Durant el curs s’introduiran els conceptes teòrics de l'anàlisi SIG,  les eines avançades d'estructuració topològica, així com també la calculadora/ reclassificadora de capes o la combinació analítica de capes.

Horari: 10:00 a 14:00, amb 30' de pausa

Preu: 125 €, inclou els apunts i exemples tractats al curs.

Contacte: cursos@miramon.uab.cat

Web: Curs CREAF Iniciació

Curs CREAF Avançat

Planificación de la movilidad urbana intermodal y sostenible (4ª ed)

Data inici: 21/11/2016

Data finalització: 23/12/2016

Companyia: Colegio de Geógrafos de Andalucía

Descripció: El curso tiene como fin formar a geógrafos en la gestión más eficiente de los medios de transporte que confluyen e intervienen en la movilidad urbana de las ciudades andaluzas. Para ello se aportarán ideas y prácticas que influyan en una planificación que favorezca la intermodalidad y el uso de los medios de transportes más sostenibles.

Contacte: colegio@geografosdeandalucia.org

Web: Planificación de la movilidad urbana

Bases de datos espaciales: PostGis (4ª ed)

Data inici: 14/11/2016

Data finalització: 23/12/2016

Companyia: Colegio de Geógrafos de Andalucía

Descripció: Acercarnos a las bases de datos espaciales para obtener el mayor rendimiento a nuestros datos geográficos. Para ello aprenderemos a manejar la base de datos espacial, de software libre, con mayor potencialidad del mercado: PostGIS. También aprenderemos a ampliar la funcionalidad de PostGIS creando y personalizando funciones SQL.

Contacte: colegio@geografosdeandalucia.org

Web: Bases de datos espaciales

Catalogación y registro de información geográfica

Data inici: 07/11/2016

Data finalització: 11/12/2016

Companyia: Colegio de Geógrafos de Andalucía

Descripció: El conocimiento avanzado de lo que es un metadato y cual es la finalidad práctica. Aproximación inicial a la importancia del cumplimiento de los estándares de catalogación de información geográfica para las administraciones públicas mediante un aprendizaje práctico para aprender a catalogar, unidades, productos y servicios y su inclusión en un proyecto SIG, Geoportal o Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).

Contacte: colegio@geografosdeandalucia.org

Web: Catalogación y registro de información geográfica

Curso de Peritaje Ambiental

Data inici: 04/10/2016

Data de finalització: 04/12/2016

Companyia: Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales

Descripció: Curs on-line l'objectiu del qual és poder utilitzar els coneixement teòrics i fundamentalment pràctics que permetran desenvolupar amb garanties un informe pericial ambiental complert. 65 h de dedicació per part de l'alumne. Adreçat a professionals interessats en realitzar peritatges ambientals. Inscripcions fins el 03 d'octubre de 2016 o fins límit de places.

Web:Peritaje Ambiental

El Peritaje Judicial (5º ed)

Data inici: 03/10/2016

Data finalització: 06/11/2016

Companyia: Colegio de Geógrafos de Andalucía

Descripció: Capacitar al geógrafo para actuar en los juzgados como perito judicial y/o como perito de parte. Instruir en una correcta elaboración de dictámenes periciales para su presentación en órganos judiciales y/o administrativos. Orientar al alumno acerca de las oportunidades profesionales en el ámbito pericial.

Contacte: colegio@geografosdeandalucia.org

Web: peritaje judicial

Sistemas de informacion geografica QGIS (2º ed.)

Data inici: 10/10/2016

Data finalització: 13/11/2016

Companyia: Colegio de Geógrafos de Andalucía

Descripció: Es aprender a manejar el cliente del escritorio libre y open source más potente y demandado en el mercado laborar en todo el mundo:QGIS.En este curso iremos familiarizándonos con las herramientas del programa mediante casos prácticos en cada uno de los módulos.

Contacte: colegio@geografosdeandalucia.org

Web: sistemas de información Geográfica

Herramientas ofimáticas aplicadas a la elaboración de trabajos científicos-técnicos en Ciencias Sociales.

Data inici: 17/10/2016

Data finalització: 20/11/2016

Companyia: Colegio de Geógrafos de Andalucía

Descripció: Establecer las pautas necesarias para elaborar y presentar un trabajo científico-técnico en el campo de las Ciencias Sociales. Se detallarán las normas formales esenciales y técnicas a implementar para su consecución, centrándose para ello principalmente en los programas de la suite ofimática de Microsoft Office.

Contacte: colegio@geografosdeandalucia.org

Web: Herramientas ofimáticas

Aproximación al geomarketing y geolocalización: herramientas y estrategias (4º edición)

Data inici: 30/10/2016

Data finalització: 04/12/2016

Companyia: Colegio de Geógrafos de Andalucía

Descripció: Ofrecer al alumno una visión general sobre geomarketing y geolocalización; familiarizarse con las herramientas de geolocalización en redes sociales (Foursquare, Google local, Facebook places, etc.); adquirir los conocimientos necesarios para aplicar una metodología de gestión de las herramientas de geolocalización; facilitar una base de materiales y recursos con los que desarrollar estas actividades; conocer las fuentes que ofrecen información sobre geomarketing y geolocalización y conocer el desarrollo de casos prácticos.

Contacte: colegio@geografosdeandalucia.org

Web: Aproximación al geomarketing y geolocalización

Curs ACTUALITZACIÓ en normativa ambiental territorial

Data inici: 19/10/2016

Data finalització: 14/11/2016

Companyia: Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Descripció: Aquest curs pretén, de manera entenedora i pràctica, fer un repàs de l’estat de la qüestió en normativa territorial, destacant aquelles modificacions que més poden afectar el dia a dia dels professionals del medi ambient i del dret ambiental.

Contacte: escola.formacio@coamb.cat

Web: coamb.cat

Taller: Simulació de l’entrevista de feina

Data inici: 28/09/2016 (de 12 a 14 h).

Companyia: Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)

Descripció: Amb aquest taller pràctic i gratuït simularàs una entrevista de feina a través de tres rols diferents: observador, entrevistador i entrevistat. C/ Muntaner, 81, 6è 1a. Barcelona. 20 places disponibles.

El taller és gratuït i està organitzat conjuntament pel Col·legi d'Ambientòlegs, Col·legi de Geòlegs, Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya, Col·legi de Biòlegs, i Barcelona Activa. Aquest taller és el primer de tot un cicle de tallers per a la recerca de feina que us proposarem al llarg dels propers mesos

Inscripcions aquí

Fulletó informatiu aquí.

Tenen prioritat d'inscripció els membres dels col·legis organitzadors.

Design Studies Identity & Development. Barcelona, Beijing & Others Critical Territories

Data inici: 30-06-2016

Data de finalització: 2017-02-11

Companyia: Fundació UPC

Descripció: OBJECTIUS: - Formar professionals especialitzats i experts en la gestió de la identitat territorial en el desenvolupament, projecte i/o planificació. En equips pluridisciplinaris, integrats en organitzacions mundials: UNESCO, Aga Khan Trust for Culture, The Heritatge Foundation, etc. o com a consultor independent. - Fomentar la globalització del coneixement en el conflicte i les solucions entre identitat i el desenvolupaments, intercomunicant cultures, àmbits i problemàtiques com correspon a un món intercomunicat. - Promoure un humanisme del paisatge en el que es basi el projecte del territori que contempli la seva identitat com discurs propi. - Fer palesa la necessitat de conciliar el canvi amb la identitat com a garantia d'un desenvolupament humà, social i culturalment sostenible i assimilable.

ADREÇAT A: - El curs està adreçat a titulats universitaris que tinguin relació amb la identitat del territori, especialment arquitectes, paisatgistes, urbanistes i geògrafs però també està obert a altres disciplines. - D'una forma genèrica va dirigit a tots aquells titulats preocupats per a una gestió progressista del territori i oberta a nous instruments, en les situacions de desenvolupament extrem que caracteritza els països emergents, que culmini la sensibilitat mediambiental amb la incorporació de la identitat del lloc com a input essencial. - I d'una forma específica s'adreça a aquells titulats espanyols o d'Amèrica Llatina que aspirin a treballar en un país emergent o de desenvolupament altament accelerat, en el context dels quals la comprensió, la preservació i la gestió de la identitat del lloc estant esdevenint un component essencial en la gestió del territori.

Web:Design Studies Identity & Development.


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016