Placeholder image

ESTRUCTURA


DAVID MONGIL JUÁREZ Col·legiat 0526

Sóc Llicenciat en Geografia per la Universitat de Valladolid (1999), Postgraduat en Creació, Gestió i Comercialització de Patrimoni Cultural pel Ministeri d’Educació i Cultura (2001), i Especialista Universitari en Ordenació del Territori i Medi Ambient per la Universitat Politècnica de València (2003).

En 2002 vaig constituir la societat Geocal Consultores S.L.. Des del 2007. Treballo a la Diputació de Barcelona com tècnic especialista en polítiques públiques d’urbanisme i habitatge. Els darrers anys, la meva tasca professional s’ha focalitzat en la gestió i redacció de plans locals d’habitatge, projectes de regeneració urbana integral i instruments de planejament urbanístic general. He coordinat i participat en diverses iniciatives formatives, publicacions, seminaris, jornades, màsters, i xarxes de treball relacionades amb l’urbanisme, l’habitatge, la participació ciutadana i la regeneració urbana integral.


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016