Defensa de la professió

Resolució favorable en matèria de Medi ambient al Pla de l’Estany.

A finals de març el Col·legi de Geògrafs va ser avisat de la convocatòria d’una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de medi ambient al Consell Comarcal del Pla de l’Estany on no es contemplava l’accés als geògrafs i geògrafes. Es va posar en mans dels serveis jurídics del Col·legi i el primer pas va ser contactar amb el Consell comarcal per explicar l’acreditació dels geògrafs i l’enviament d’un dossier documental. Posteriorment, el 4 d’abril passat, el lletrat del Col·legi va interposar recurs de reposició el qual ha estat contestat amb una resolució favorable.

Ara s’obre un nou termini per a presentar-se, a comptar 20 dies des de la publicació de la modificació de les bases al BOP de Girona.

Ens alegrem pel resultat i per fer-nos un cop més, un lloc en matèria del medi ambient.

Podeu accedir al recopilatori de sentències favorables a les reclamacions interposades pels serveis jurídics a l’apartat de servei de defensa de la professió (accés restringit a membres del col·legi). Si no recordes les claus d’accés les pots demanar clicant aquí donant els teu NIF i número de col·legiat/ada.

2019-04-24T18:10:14+00:00