A la seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

La ponent va explicar l’evolució dels últims 30 anys en la captura de dades dels sensors a l’ICGC, des de la teledetecció més rudimentària fins els programes de subministrament d’imatges com Landsat, ERS, Sentinels però també amb sensors hiperespectrals amb informació de l’espectre del visible i de l’infraroig proper i tèrmic. Totes aquestes imatges i la seva explotació han permès estudiar els canvis de cobertes i usos del sòl, les illes de calor, l’agricultura de precisió a França, el verd urbà, el decaïment forestal al Maresme, entre molts d’altres temes.

La xerrada va versar sobre les accions antròpiques en l’agricultura, els incendis forestals, les desforestacions, les emissions de gasos a l’atmosfera o la pol•lució de les aigües tenen uns impactes sobre la Terra cada cop més evidents provocat l’escalfament global i el canvi climàtic arreu. Per mitigar i adaptar-nos a aquestes noves situacions és imprescindible la descripció d’aquests fenòmens. Moltes tècniques, processos i metodologies en l’Observació de la Terra estan aportant, tant a escala local, regional com global, dades molt rellevants per realitzar una bona planificació territorial i urbana.

Aquesta xerrada va ser d’interès pels i les geògrafs/es que treballen o vulguin treballar en el sectors de l’Smart Cities, en la gestió forestal i agrícola, en el seguiment dels Acords de Paris del 2015 i en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.