Proclamació DEFINITIVA de les candidatures presentades a la renovació de Junta de govern de la DCGC i de l’AGPC

 Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya  

Continuant amb els terminis de la convocatòria d’eleccions de l’11 de gener de 2021 per a la renovació dels membres de la Junta de Govern de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, un cop finalitzat el període per presentar al·legacions a la candidatura presentada i no havent rebut cap, el Comitè Electoral proclama, de conformitat amb l’article 35 dels Estatuts aprovats mitjançant Real Decret 377/2015, de 14 de maig i de l’article 2.1 del Reglament de Règim Electoral, coma a nova Junta de Govern de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya a les següents persones col·legiades:

 1. Marta Serra Davos, col·legiada nº 3224, candidata a Presidenta;
 2. Marc Vila Recio, col·legiat nº 1332, candidat a Vicepresident;
 3. Xavier Bach Coma, col·legiat nº 2956, candidat a Secretari;
 4. Josep Coma Guitart, col·legiat nº 1174, candidat a Tresorer;
 5. Gemma Solé Massó, col·egiada nº 0866, candidata a Vocal;
 6. Víctor Fernández Gayan, col·legiat nº 1924, candidat a Vocal;
 7. Mateu Morillas Torné, col·legiat nº 2548, candidat a Vocal;
 8. Oriol Marquet Sardà, col·legiat 3490, candidat a Vocal;
 9. Javier Villena Fernández, col·legiat 3489, candidat a Vocal;
 10. Pol Fábregas Capdevila, col·legiat 2074, candidat a Vocal;
 11. Joan Domingo Riu, col·legiat 2808, candidat a Vocal.

Més enllà dels requisits formals exigits per la normativa col·legial aquesta candidatura compta amb el compromís de col·laboració responsable de les següents persones col·legiades:

David Comas Vila, col·legiat nº 2713
Mariona Prat Vandellós, col·legiada nº 1771
Jordi Barot Arqued, col·legiat nº 0914
Elena Rodríguez Armalé, col·legiada nº 0502
Marta Pallarès Blanch, col·legiada nº 0897
Roger Solé Guinart, col·legiada nº 3495
Diego Teruel, col·legiat nº 3431

Segons l’establert a la convocatòria d’eleccions de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, si existeix una única candidatura serà proclamada com a tal i finalitza el període electoral, i la presa de possessió es realitzarà en el termini màxim d’un mes des de la proclamació.

Acta de proclamació definitiva DCGC

 

 

Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya  

Després de finalitzar el termini d’al·legacions a la candidatura presentada, segons el termini establert a la convocatòria d’eleccions de l’11 de gener de 2021 per a la renovació dels membres de la Junta de Govern de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, i sense haver-ne rebut cap, es proclama definitivament la nova Junta de Govern de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, a l’única candidatura presentada durant el procés electoral, formada per les següents persones associades:

 1. David Comas Vila, associat nº 661, candidat a President.
 2. Mariona Prat Vandellós, associada nº 406, candidata a Vicepresidenta
 3. Xavier Bach Coma, associat nº 720, candidat a Secretari.
 4. Jordi Barot Arqued, associat nº 553, candidat a Tresorer.
 5. Elena Rodríguez Armalé, associada nº 100, candidata a Vocal.
 6. Marta Pallarès Blanch, associada nº 136, candidata a Vocal.
 7. Roger Solé Guinart, associat nº 830, candidat a Vocal.
 8. Diego Teruel, associat nº 811, candidat a Vocal.

Segons l’establert a la convocatòria d’eleccions de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, si existeix una única candidatura serà proclamada com a tal i finalitza el període electoral, i la presa de possessió es realitzarà en el termini màxim d’un mes des de la proclamació.

Acta de proclamació definitiva AGPC