Obert un nou termini per presentar-se

L’Ajuntament de Tarragona ha notificat al Col·legi de Geògrafs el Decret d’Alcaldia que estima el recurs potestatiu de reposició interposat el passat 19 de juny, contra l’anunci sobre adscripció temporal, en comissió de serveis, d’un Tècnic / a en Medi Ambient. L’estimació del recurs comporta la modificació de l’anunci i la seva nova publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, incloent la titulació de Geografia entre les titulacions requerides per ocupar la plaça. La nova publicació al DOGC obrirà un nou termini de 10 dies naturals per presentar sol·licituds.

Un cop més, el Servei de Defensa de la Professió ha d’agrair la col·laboració dels col·legiats per obrir al nostre col·lectiu les places d’ocupació pública en què són excloses les titulacions de Geografia.