Publicat el llistat definitiu de pèrits judicials geògrafs 2021

Segons el calendari estipulat a la convocatòria del 17 de novembre, s’ha publicat el llistat definitiu de pèrits judicials geògrafs per l’any 2021.