Placeholder image

ESTRUCTURA


JORDI BAROT ARQUET Responsable de Formació (col·legiat nº 0914)

Sóc Llicenciat en Geografia per a Universitat Autònoma de Barcelona (2003), Màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat per la Universitat Pompeu-Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya (2010), Postgraduat en Hidràulica Fluvial per Universitat Politècnica de Catalunya (2011), i Màster en Teledetecció i SIG per la Universitat Autònoma de Barcelona i el CREAF (2013).

Dedico la meva tasca professional a l’anàlisi territorial i paisatgística, els sistemes d’informació geogràfica i la gestió de la informació territorial, la planificació de la mobilitat i l’avaluació ambiental de plans i programes.


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016