Aprovada la composició del jurat de la quarta edició del Premi Jordi Amorós per a Treballs de Fi de Grau en Geografia.

El passat octubre es va obrir la convocatòria de la quarta edició del Premi Jordi Amorós per a treballs de final de Grau en Geografia al qual podien optar els estudiants que hagin defensat el seu treball de fí de grau durant els cursos acadèmics 2017-2018 i 2018-2019.

Segons les bases del premi, la Junta de la delegació territorial del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i de la Junta de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya ha de nomenar el jurat que ha d’emetre el veredicte del premi.  Un cop finalitzat el termini de presentació dels treballs, el passat 12 de desembre de 2019 es va aprovar per acord de les juntes la composició del jurat, que estarà format per:

Elena Rodríguez Armalé. Geògrafa, tècnica de l’INCASOL al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i presidenta de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.

Marc Vila Recio. Geògraf, soci fundador de l’empresa Solucions Geogràfiques i president de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.

Mariona Prat Vandellòs. Geògrafa, cap de projecte del Pla de Barris de la Teixonera-Sant Genís dels Agudells de l’Ajuntament de Barcelona i vicepresidenta de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.

Jaume Busquets Fàbregas. Geògraf, expresident de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.

Sergi Rasero García. Geògraf, tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i vocal de la Junta de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.

Podeu consultar el document aquí