Llistat de geògrafs per a col·laborar amb l’administració pública.

Dins del marc de la nova llei de contractes del sector públic.

Us informem que en el marc de la nova llei de contractes del sector públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre), des de la Generalitat de Catalunya ens han demanat un llistat de geògrafs interessats en la redacció o col·laboració en l’elaboració de documents territorials i urbanístics.

El perfil del professional que es requereix és d’un geògraf o equip professional amb els coneixements tècnics urbanístics així com de la legislació aplicable corresponent (territorial, urbanística, ambiental, paisatge…) i de sistemes d’informació geogràfics. També es valorarà l’experiència prèvia en redacció de documents similars per a altres administracions o particulars, si escau.

Els membres del Col·legi de Geògrafs interessats en formar part d’aquest llistat, escriviu al correu  informacio@geografs.org  amb l’assumpte Col·laboració amb l’administració, indicant nom, número de col·legiat, adreça electrònica i telèfon de contacte, fins el dia 28 de febrer.

Aquest llistat s’enviarà a la Generalitat de Catalunya i s’actualitzarà periòdicament.

2019-02-14T15:02:42+00:00