Dins del marc de la nova llei de contractes del sector públic.

Us informem que en el marc de la nova llei de contractes del sector públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre), des de la Generalitat de Catalunya ens han demanat un llistat de geògrafs interessats en la redacció o col·laboració en l’elaboració de documents territorials i urbanístics.

El perfil del professional que es requereix és d’un geògraf o equip professional amb els coneixements tècnics urbanístics així com de la legislació aplicable corresponent (territorial, urbanística, ambiental, paisatge…) i de sistemes d’informació geogràfics. També es valorarà l’experiència prèvia en redacció de documents similars per a altres administracions o particulars, si escau.

Els membres del Col·legi de Geògrafs interessats en formar part d’aquest llistat, escriviu al correu  informacio@geografs.org  amb l’assumpte Col·laboració amb l’administració, indicant nom, número de col·legiat, adreça electrònica i telèfon de contacte, fins el dia 28 de febrer.

Aquest llistat s’enviarà a la Generalitat de Catalunya i s’actualitzarà periòdicament.