Placeholder image

ESTRUCTURA


MARC SERRA SABÉ Responsable de Serveis i Avantatges als col·legiats Col·legiat 2924

Sóc Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002), Postgraduat en Mètodes i Tècniques per a l'Estudi de la Població pel Centre d'Estudis Demogràfics (2003) i Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica pel Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció (2010).

Des del 2006 i fins a 2011 vaig exercir a l'empresa privada de consultoria en obra civil, immers en projectes de planificació urbanística, plans locals d'habitatge, estudis de mobilitat a més de donar suport SIG en tot tipus de projectes. També vaig formar part de l'equip multidisciplinari pel Pla d'Ordenació Territorial d'Utila (Hondures 2012), incloent-hi tasques de SIG, cadastre, Urbanisme i serveis municipals entre altres.

Des del 2013 treballo com a autònom, donant suport tècnic en SIG per a projectes relacionats amb Plans Directors de Clavegueram, Plans Directors d'Abastament, Catàlegs de Camins i Inventaris municipals de diversa temàtica.


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016