Placeholder image

ESTRUCTURA


MARTA PALLARÉS BLANCH col·legiada nº0897 Vocal DCGC. Responsable del Pla Estratègic

Sóc Llicenciada i doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, postgraduada en Mètodes i Tècniques per a l'Estudi de la Població, en Museografia Didàctica, tinc un Màster en Estudis Territorials i de la Població i un altre en Estudis de Polítiques Rurals Comparades.

Estic especialitzada en desenvolupament local i planificació estratègica, estudis del territori i estudis de gènere. Combino la professió aplicada amb la investigació científica. Actualment treballo com a AODL pel Consorci Alt Urgell XXI des del 2016, tot i que durant els darrers 26 anys també he exercit la professió a l'administració local (com a tècnica, AODL i tècnica en transferència de tecnologia), per l'empresa privada i com a consultora independent (treballant sobretot en desenvolupament local i planificació estratègica). També he participat en diversos projectes I+D a través del Grup de Recerca de Geografia Aplicada de la UAB. El projecte actual té per títol: "Desenvolupament rural a muntanya: La segona millor opció en el territori com a instrument per a la diversificació productiva" finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència.


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016