Placeholder image

MASTERS I POSTGRAUS


MÀSTERS I POSTGRAUS


19ª edición Máster profesional en SIG. Especialización en Análisis Geoespacial - UNIGIS Girona

Data inici: 07/11/2016

Data finalització: 19/06/2017

Companyia: SIGTE-Fundació UdG: Innovació i Formació

Descripció: El itinerario en análisis geoespacial está dirigido a formar analistas SIG. El objetivo principal es que el estudiante conozca y extraiga el máximo rendimiento de las potencialidades analíticas de los SIG y su posterior aplicación en la gestión y planificación territorial. Los SIG nos dan respuestas a cuestiones de carácter espacial que nos ayudarán a comprender mejor fenómenos o situaciones que se dan en el territorio y así poder tomar decisiones estratégicas en el marco de nuestro ámbito profesional. Aunque el itinerario está claramente enfocado a la planificación y análisis territorial, los flujos de trabajo, técnicas y metodologías que intervienen en un proceso de análisis geográfico son facilmente extrapolables y aplicables a otros ámbitos profesionales donde intervenga el análisis espacial.

Contacte: Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) Universitat de Girona Pl. Ferrater Mora, 1, 17071 Girona. Correu electrònic: info@unigis.es Telèfon: +34 972418039

Web: unigis.es/master/itinerario-en-analisis-geoespacial

Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió

Data inici: 03/10/2016

Data de finalització: 22/06/2017

Companyia:Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona.

Descripció:Degut a que els problemes ambientals només es poden resoldre des d’una perspectiva pluridisciplinar, el Màster ha estat dissenyat per un professorat vinculat a diferents departaments de la Universitat de Girona. El Màster està dirigit a alumnes especialitzats en temàtiques relacionades amb geografia, ciències ambientals, geologia, enginyeries, biologia, física, economia, arquitectura, agrària, sociologia i dret. A la web explica les beques existents, concedides per la mateixa Universitat i altres institucions, per cursar aquest Màster.

Contacte: Dra. Mita Castañer

Web:Màster en Canvi Ambiental

Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió

Data inici: 03/10/2016

Data finalització: 22/06/2017

Companyia: UDG

Descripció: Organitzat per l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona. Degut a que els problemes ambientals només es poden resoldre des d’una perspectiva pluridisciplinar, el Màster ha estat dissenyat per un professorat vinculat a diferents departaments de la Universitat de Girona. El Màster està dirigit a alumnes especialitzats en temàtiques relacionades amb geografia, ciències ambientals, geologia, enginyeries, biologia, física, economia, arquitectura, agrària, sociologia i dret. A la web de la UdG s'informa de les beques existents, concedides per la mateixa Universitat i altres institucions, per cursar el nostre Màster.

Contacte: Directora: Dra. Mita Castañer,mita.castaner@udg.edu Tel. (+34) 972 418 714

Web: Master canvia ambiental

Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació

Data inici: 28-09-2015

Data de finalització: 09/09/2016

Companyia: LIGIT-UAB i ICGC

Descripció: Formació especialitzada en aplicacions i gestió d’informació Geoespacial. Aquesta proposta de màster neix de l’acord signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’ICGC, per tal de sumar actius, competències i experiència en la formació en geoinformació. En concret, s’han unit en un nou i revisat programa de Màster propi per al curs 2015-2016, el programa de Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica de la UAB (18a edició del MTIG) i el International Postgrade on Cartographic Technologies de l’ICGC. El nou Màster ha estat dissenyat per esdevenir un instrument clau de formació i per dotar de nous coneixements, eines i competències a professionals i usuaris d’informació geoespacial, posant èmfasi en dos itineraris diferenciats després d’un mòdul comú o de convergència, la gestió d’informació geolocalitzada i la generació d’aplicacions i utilitats en forma de noves dades, productes i serveis, sempre des del pensament crític. Si voleu conèixer i aprofundir en el valor de la geoinformació, si voleu treballar amb les eines, coneixements i estratègies més innovadores per transformar les dades geo en coneixement, en àmbits com l’eficiència energètica, la mobilitat sostenible de persones i béns, indicadors de salut en entorns urbans, o una millor gestió del territori i dels seus recursos, el Màster en Geoinformació és el que necessiteu. El programa integra totes les disciplines, aproximacions i tècniques per adquirir, visualitzar, analitzar i explotar dades geoespacials, part fonamental en àmbits tan diversos com l’urbanisme, la gestió de la ciutat ( smart cities), aspectes ambientals, socials, energètics, administratius, legals, econòmics o de gestió de riscos, entre d’altres. Termini de sol·licituds fins el 23 de setembre. Les sol·licituds seran avaluades i resoltes en un termini màxim de 15 dies a partir de la recepció de la documentació requerida (currículum i expedient acadèmic).

Contacte: Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT) Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Filosofia i Lletres Edifici B9 08103 Bellaterra Correu electrònic: mtig@uab.cat Telèfon: +34 93 581 18 91 Telefax: +34 93 581 20 01

Web:http://geoinfo.uab.es/master/

18a edició del Màster Oficial en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica.

Data inici: 28/09/2016

Data finalització: 03/06/2017

Companyia: UAB

Descripció: Amb la participació del Departament de Geografia de la UAB i el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i aplicacions Forestals). Màster Oficial de 60 ECTS amb l'objectiu de proporcionar una sòlida formació científica en les tècniques d’observació de la Terra i la generació i anàlisi d’informació per a l’estudi del territori i la gestió dels seus recursos a través dels SIG. Té, doncs, una orientació científico-tècnica centrada en els coneixements en profunditat dels continguts, i en l’establiment de bases sòlides per a la natural continuïtat de formació de l’alumnat. Per aconseguir-ho, el Màster proporcionarà a l'estudiant coneixements, eines i experiències que possibilitin el desenvolupament de les competències necessàries per una ocupació professional en el context actual o el desenvolupament de la seva carrera científica a través d'un programa de doctorat. El Màster Oficial en Teledetecció i SIG va dirigit a llicenciats, graduats i diplomats interessats en els fonaments i les aplicacions de la Teledetecció i/o els SIG com: Geògrafs, Biòlegs, Ambientòlegs, Geòlegs, Geodestes, Topògrafs, Enginyers Agrònoms o d'altres disciplines relacionades amb la gestió ambiental i del territori, així com a Físics, Matemàtics, Estadístics, Informàtics, Enginyers de Telecomunicacions o altres titulacions equivalents.

Contacte: Si tens qualsevol dubte o necessites més informació, pots contactar amb la coordinació del Màster a través de l'adreça de correu electrònic: master creaf o al telèfon (+34) 93.581.32.73

Web: master creaf


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016