Va ser membre fundador de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.

Barcelona (3 de juliol de 1952-31 de gener de 2021)

Geògraf i mestre, es llicencià en Geografia el 1985 a la Universitat de Barcelona, presentant una tesina sobre “Els enclavaments en el mapa municipal de Catalunya. Un cas d’estudi: el municipi de Tremp”, essent l’exponent de l’inici de la seva tasca investigadora sobre els enclavaments territorials a Catalunya i els microterritoris, tema del qual n’era especialista. La seva activitat professional principal va ser l’ensenyament. Durant l’estiu de 1986, Integrà l’expedició de recerca de la Fundació CIDOB a l’illa de São Tomé (Àfrica), que donava entrada a la cooperació espanyola amb aquella república africana. Va ser, entre d’altres entitats, membre fundador de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.