Foto:Paco Sanchez
Placeholder image

ACTIVITATS


Jornades Instamaps bàsic i Instamaps avançat per als membres del Col·legi i l’AGPC

Instamaps ha estat dissenyat per facilitar l'ús i la difusió de geoinformació. Permet crear, publicar i compartir informació geogràfica a través de mapes i visors de forma fàcil, ràpida i molt gràfica.

Instamaps és una plataforma web de l'ICGC que permet als usuaris explorar la geoinformació de Catalunya i també de la resta del món, crear els seus propis mapes de manera ràpida i fàcil, visualitzar-los en tot tipus de dispositius, inscrustar-los en una pàgina web o blog i compartir-los a les xarxes socials.

1ª jornada "Instamaps bàsic". Dimecres, 29 de juny, de 18:30 a 20:00 hores.

2ª jornada "Instamaps avançat" Dimecres, 6 de juliol, de 18:30 a 20:00 hores.

A la seu del Col·legi de Geògrafs, c/ Muntaner, 81, 6è 1a de Barcelona.

Aquestes jornades faran un repàs de les diferents funcionalitats i possibilitats de la plataforma, alhora que resoldrà els dubtes dels assistents sobre l'ús de la mateixa:

 • Com generar la informació geogràfica des de zero: mapes de situació, punts d'interès, itineraris i àrees.
 • Com consumir dades des d'arxiu (excel, txt, csv, shp, kml, kmz, geojson).
 • Com consumir dades de tercers que trobem en línia, fonts d'informació (dades obertes, serveis wms, dades d'Internet, arxius al núvol).
 • Càrrega de dades multimèdia.
 • Estils del mapa. Tipus. Llegibilitat del mapa.
 • Triar el mapa de referència adient a les meves dades.
 • Funcionalitats SIG.
 • Publicació del mapa resultant (enllaç i codi html).
 • Privacitat
 • La galeria de mapes personal i pública.
 • Generar un (geo)pdf.
 • Mapes col·laboratius a Instamaps.
 • Compartició i difusió dels mapes.

L'assistència és gratuïta però, atesa la capacitat limitada de la sala, és indispensable inscriure's al més aviat possible a informacio@geografs.org

2a Sessió tècnica informativa sobre el Pla Especial Urbanístic d'Allotjments Turístics (PEUAT)

El PEUAT conforma el marc normatiu entorn al qual es regulen els criteris urbanístics i de gestió dels allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona.

El dia 26 d’abril va tenir lloc, a la Sala Barcelona de la seu d'Ecologia Urbana de l’Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, la presentació del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), aprovat inicialment el proppassat 10 de març de 2016 i que actualment es troba en període d’informació pública. La Sra. Mariona Prat i la Sra. Victòria Carbonell, hi van assistir en representació de la Delegació catalana del Col·legi de Geògrafs i de l'AGPC.

El PEUAT conforma el marc normatiu entorn al qual es regulen els criteris urbanístics i de gestió dels allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona. Els allotjaments turístics inclouen tant establiments hotelers, habitatges d’ús turístic, apartaments turístics, albergs o residències universitàries, i són la peça bàsica per ordenar el model turístic de la ciutat de Barcelona.

L’acte va comptar amb la participació de l’arquitecta Amèlia Mateo, directora de planejament de l’ajuntament de Barcelona, la qual va repassar el calendari de tramitació administrativa del procés d’aprovació del PEUAT.

El PEUAT estarà en fase d’informació pública fins el dia 1 de juliol per a qui vulgui presentar al·legacions.

Acte de record a Albert Serratosa i Palet

El 5 d’abril del 2016, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), amb la col·laboració de la Societat Catalana de Geografia (SCG), va organitzar una sessió en record d’Albert Serratosa i Palet, enginyer de camins, canals i ports, catedràtic d’Ordenació del Territori i Urbanisme a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professional destacat com a planificador territorial, traspassat al setembre del 2015. La vocal de la junta de la DCGC, Mariona Prat, hi va assistir en representació del Col·legi i l'AGPC.

Coincidint també amb l'acompliment dels 40 anys de l’aprovació del Pla General Metropolità (PGM), i en reconeixement a les aportacions originals que hi va fer l'Albert Serratosa, la sessió va constituir un diàleg obert, en la qual es van aportar elements de debat urbanístic i territorial, realitzats sota diferents punts de vista, i des de l’experiència d’aquests 40 anys, que es van posar en comú amb els plantejaments de les noves generacions polítiques i professionals, en actiu actualment.

L’acte, moderat per Josep Maria Llop, president de la SCOT, es va organitzar en dos blocs. El primer, sota l'epígraf d'“Orígens”, va comptar amb les intervencions de Rafael Giménez Capdevila, secretari de la Societat Catalana de Geografia, Andreu Ulied, enginyer de camins i director de MCRIT, i Oriol Nel·lo, professor del Departament de Geografia de la UAB. El segon, anomenat "Actualitat", va aplegar a Maria Buhigas, arquitecta, Xavier Matilla, professor del Departament d’Urbanisme a la UPC i secretari de l'AAUC-COAC, i Janet Sanz, quarta tinenta d'alcaldia (Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat) de l’Ajuntament de Barcelona.

Publicats els articles sobre les taules rodones del 25è aniversari de l’AGPC

Els articles recullen els continguts de les dues taules que es van realitzar amb motiu del 25è aniversari de l’AGPC.

L’any 2013 es van celebrar dues taules rodones commemoratives dels vint-i-cinc anys de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC), amb l’objectiu de documentar i posar en valor la feina desenvolupada per a projectar-la cap al futur. A partir de les transcripcions de les taules, es va treballar en l'elaboració de dos articles, que es van presentar a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, i que ara han estat publicats.

La primera taula rodona va tenir un caràcter més retrospectiu, atès que es va dedicar a la gènesi i la trajectòria històrica de l’Associació. L’acte va ser conduït per Jaume Busquets, president de la Delegació Catalana del Col·legi de Geògrafs, i va aplegar a Isabel Rueda, Antoni F. Tulla, Robert Casadevall, Rafel Llussà (malauradament traspassat poc més d’un any desprès) i Sergi Cuadrado, tots ells amb un recorregut rellevant en la trajectòria de l’AGPC. L’article duu el títol de “L’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC), 25 anys al servei dels professionals de la geografia i del territori” i deixa constància de les diverses aportacions que es van fer sobre la trajectòria de l’entitat i l’exercici de la geografia professional en els darrers vint-i-cinc anys a Catalunya. Hi podeu accedir a través del següent enllaç

La segona taula rodona va servir per a reflexionar sobre l’exercici de la geografia professional a l’actualitat i les seves perspectives de futur. La moderadora de la taula va ser Elena Rodríguez, vicepresidenta de l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, i hi van participar Josep Gili, Enric González Milà, Carme Miralles, Antoni Larrull i Marta Pallarès, tots ells socis de l’AGPC, procedents de tres àmbits (empresa, universitat i administració) i vinguts des de diferents punts de Catalunya. L’article, amb el títol de “L’exercici professional de la geografia a Catalunya: estat actual i perspectives de futur” suposa una aproximació fidel a les consideracions realitzades pels diferents ponents i ofereix diversos punts de vista i reflexions sobre l’exercici actual de la geografia i les perspectives de futur de la professió. Hi podeu accedir a través del següent enllaç

Des de l’AGPC i el Col·legi agraïm molt sincerament a la Societat Catalana de Geografia la cessió de l’espai a la revista Treballs, per a la publicació d’aquests dos articles, que pretenen contribuir a la crònica de l’organització del col·lectiu de professionals de la geografia a Catalunya i al debat sobre la geografia professional durant els últims vint-i-cinc anys al nostre país.


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016