Loading...
cett.es 2018-11-22T16:48:34+00:00

Campus deTurisme, Hosteleria i Gastronomia

Ajudar a l’alumne en la seva formació pràctica

El Departament Career Services està format per un equip de professionals que tenen com a principals responsabilitats orientar i ajudar a l’alumne en la seva formació pràctica i posterior inserció laboral, facilitant-li el contacte amb les millors empreses del sector, organitzant activitats destinades al coneixement de les mateixes, així com realitzant un seguiment personalitzat al llarg dels seus estudis.

https://www.cett.es/ca/

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu