Loading...
Georama 2019-01-03T13:57:24+00:00

Georama

El món al teu abast, serveis editorials

Georama és una empresa composta per geògrafs i viatgers que des de fa més de 25 anys serveix continguts de caràcter geogràfic i turístic al món editorial: creació de textos, fotografia i cartografia.

Continguts de text

Realitzem continguts descriptius, interpretatius, de selecció de recursos i serveis per a productes com a guies de viatge, geografies, articles fruit d’un treball de camp i coneixement del país, regió o ciutat. Disposem una base de continguts a nivell d’estats, ciutats i regions turístiques així com CC AA.

http://www.georama.es

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu