Loading...
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 2019-01-17T14:46:39+00:00

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

És el web oficial de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el punt de referència per a la gent de Catalunya i d’arreu del món que vol informar-se sobre els productes i serveis que proporciona l’Institut.

A més, permet d’utilitzar directament informació pràctica per viure i conèixer millor el país des de l’àmbit cartogràfic.

Recomanem:

Jornada “Factors clau de l’escala europea de perill d’allaus”
A Tremp: dimecres 30 de gener de 2019, 18.00 – 19.15 hores. Més informació i inscripcions aquí
A Barcelona: dimecres 6 de febrer de 2019, de 17.30 a 18.45 hores. Més informació i inscripcions aquí

Obrir la web www.icgc.cat

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu