Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) es va crear el 2014 a partir de la fusió de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Institut Geològic de Catalunya.

Les seves funcions estan relacionades amb les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsol.

A través del web de l’ICGC www.icgc.cat es pot consultar, descarregar, interactuar i utilitzar en línia geoinformació (cartografia topogràfica i geològica, ortoimatges, elevacions, mapes antics…).

Recomanem:

Exposició  “Mapes, país, futur: centenari de l’exposició cartogràfica catalana (1919)”

Al Museu d’Història de Catalunya, Plaça Pau Vila, 3 Barcelona.

Es podrà visitar del 30 de gener fins el 19 d’abril de 2020, de dimarts a dissabte, de 10 a 19h; dimecres, de 10 a 20h; diumenges i festius, de 10 a 14.30h. Tancat: dilluns no festius.

Cicle de conferències:

Es celebraran a la sal d’actes del Museu d’Història i seran precedides d’una visita guiada a l’exposició “Mapes, país, futur: centenari de l’exposició cartogràfica catalana (1919)”

 

www.icgc.cat

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu