Loading...
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 2019-02-20T10:39:39+00:00

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

És el web oficial de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el punt de referència per a la gent de Catalunya i d’arreu del món que vol informar-se sobre els productes i serveis que proporciona l’Institut.

A més, permet d’utilitzar directament informació pràctica per viure i conèixer millor el país des de l’àmbit cartogràfic.

Recomanem:

Tallers d’Instamaps
A Barcelona:  Dimarts 26 de febrer de 2019, de 18.30 a 20.30 hores. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona. Inscripció

A Tremp: Dijous 28 de febrer de 2019, d’11.000 a 13.00 hores. Centre de Suport Territorial Pirineus. Passeig de Pompeu Fabra, 21. 25620 Tremp. Inscripció

Obrir la web www.icgc.cat

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu