Placeholder image

PERITS JUDICIALS


Registre de perits judicials

El Col·legi de Geògrafs, d’acord amb la legislació vigent, proporciona al Departament de Justícia la relació de col·legiats que poden intervenir com a perits en els processos judicials; disposa d’un reglament per assegurar la millor qualitat en la prestació del servei de peritatge dels geògrafs que resultin designats; i facilita cada any la inscripció dels col·legiats en la confecció de la llista anual de perits disposats a actuar davant dels òrgans judicials de Catalunya.Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016