A diversos plans i programes.

Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic de l’’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies (l’Arboç, Castellet i la Gornal, i Castellví de la Marca).

Més informació aquí (Àmbit: Barcelona; Àmbit planejament: Planejament urbanístic).  Envieu es vostres aportacions fins el proper 20 de setembre a informacio@geografs.org

Pla de Mobilitat Urbana sostenible de Premià de Mar.
Més informació al següent enllaç.   Envieu es vostres aportacions fins el proper 20 de setembre a informacio@geografs.org

Tercer cicle de la planificació hidrològica (2022-2027).  Processos de participació ciutadana.  Podeu participar activament per qualsevol de les vies establertes, presencialment a les sessions o digital.  Més informació a la plataforma www.participa.gencat.cat o en aquest enllaç