A diversos plans. Podeu enviar les vostres aportacions i suggeriments. 

– Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027. 

Informació aquí  (Àmbit territorial: Catalunya, Àmbit planejament: Programa)

Podeu enviar les vostres aportacions fins el dia 3 de juliol a informacio@geografs.org

– Avaluació Ambiental Estratègica del Pla de Qualitat de l’Aire de Catalunya 2020-2025.

Informació aquí  (Àmbit territorial: Catalunya, Àmbit planejament: Planejament sectorial)

Podeu enviar les vostres aportacions fins el dia 3 de juliol a informacio@geografs.org