A diversos plans. Podeu enviar les vostres aportacions i suggeriments. 

– Projecte de Reglament de la Llei de l’arquitectura.

Informació aquí  (Àmbit territorial: Catalunya, Àmbit planejament: Planejament sectorial)

Podeu enviar les vostres aportacions fins el dia 8 de setembre de 2020 a informacio@geografs.org

 

– Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena i modificació puntual del PDUCO. 

Informació aquí (Àmbit: Barcelona; Àmbit planejament: Planejament urbanístic)

Podeu enviar les vostres aportacions fins el dia 10 de setembre de 2020 a informacio@geografs.org