Al Pla de Mobilitat de Urbana Sostenible d’Igualada.

– Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Igualada.

La documentació es pot consultar l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 4a planta; de dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que s’estimin oportuns.
La documentació completa que integra el Pla podrà consultar-se també al taulell d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada  https://www.seu-e.cat/web/igualada/

Podeu enviar les vostres aportacions fins el dia 31 de març de 2021 a  informacio@geografs.org