Posicionament de la Junta de la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya davant el nou Model Territorial

El passat 19 de desembre va tenir lloc una reunió informativa per explicar el posicionament de la DT en relació al nou model territorial del Col·legi de Geògrafs. 

Durant la sessió es van explicar els antecedents i consideracions en relació a la implantació del nou model territorial del Col·legi de Gegrafs. A la reunió també van assistir Maria Zúñiga, presidenta de la Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos i Carlos Manuel, vocal.

Podeu consultar el document de posicionament de la Delegació Territorial de Catalunya aquí  i la exposició que es va fer durant la sessió aquí

2018-12-21T14:39:56+00:00