Defensa de les competències dels geògrafs i geògrafes.

El Col·legi de Geògrafs ha presentat recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament de Calaf contra la “Convocatòria i les Bases reguladores del procés per a la selecció d’un/a TM Medi Ambient constitució de Borsa de treball”.

El recurs va en la línia dels presentats en un dels majors nínxols de treball per als professionals de la Geografia, com és el Medi Ambient, en el qual s’han recollit importants sentències favorables en relació a la competència de la nostra professió.

Tot i la situació en què ens trobem, els serveis jurídics i l’Administració de Col·legi de Geògrafs continuen realitzant la seva tasca amb la major normalitat possible, realitzant el treball de forma telemàtica atenent les directrius marcades des de les administracions competents.