Defensa de les competències dels geògrafs i geògrafes.

El Col·legi de Geògrafs ha presentat recurs potestatiu de reposició davant el Consell Comarcal de la Noguera, contra la convocatòria i bases reguladores per cobrir amb caràcter interí un lloc de treball de Tècnic/a en Medi ambient, en la que s’exclou la titulació de geografia per concórrer a la plaça.

La convocatòria va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, el passat 13 de març, dia previ a la publicació al BOE del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per tal d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, moment en què s’hauria d’haver iniciat el termini de presentació de sol·licituds, i la possibilitat de recórrer.  La derogació de tot allò relatiu a la suspensió dels terminis administratius amb efectes des l’1 de juny de 2020, ha permès que el Col·legi hagi pogut presentar ara el recurs potestatiu de reposició.