25 març 2021.

Eines del projecte POCRISC per a la gestió operacional de crisis sísmiques

Context i objectius del seminari web

Aquest seminari web està dirigit a representants de tots els serveis pirinencs implicats en la gestió operativa de terratrèmols en un context de crisi, des de la urgència dels primers minuts fins als aspectes a més llarg termini. El seu objectiu és presentar i debatre les eines implementades en el marc del projecte Interreg POCRISC, tot responent cronològicament a les principals qüestions que sorgeixen:

–        Com establir un coneixement anticipat de la situació?

–        És possible l’ocurrència d’altres terratrèmols?

–        Sobre quina base podem jutjar la intensitat real del fenomen al territori (perspectiva asseguradora)?

–        Quins edificis es poden rehabilitar i sota quines condicions?

Consulteu el programa

Enllaç a la inscripció