Placeholder image

ESTRUCTURA


SERGI RASERO GARCIA Col·legiat 2123 Vocal DCGC. Responsable de Sector Públic

Sóc llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (2006), postgraduat en Cartografia digital (2007) i Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2009).

Sóc funcionari del cos de geògrafs de la Generalitat de Catalunya. Treballo al Servei de Projectes de la Subdirecció d'Avaluació Ambiental, des de l'Octubre del 2013, en el qual realitzo les funcions d'analista SIG en l'àmbit de programació i execució d'infraestructura verda i planificació ambiental de l'energia eòlica, elaboro cartografia associada als procediments d'avaluació d'impacte ambiental, i dono suport GIS als tècnics del meu àmbit de treball. També sóc responsable tècnic del manteniment i publicació de bases de dades geogràfiques d'avaluació d'impacte ambiental d'infraestructures: mapa eòlic, visor ambiental de parcs eòlics i l'inventari d'estructures de connectivitat de la xarxa viària de Catalunya. Entre les meves funcions també està la tramitació d'expedients i elaboració d'informes d'avaluació d'impacte ambiental de projectes d'infraestructures. Anteriorment havia treballat en l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes en l'àmbit de la mobilitat urbana i el planejament sectorial.

Sóc membre des del 2010 del grup GEOCOM del DTES, dedicat a la coordinació de la informació geogràfica del Departament i empreses públiques associades, he coordinat la comissió dedicada al canvi de sistema de referència ETRS89 al DTES i actualment hi participo en el grup de treball de geolocalització dels tràmits administratius, en l'àmbit de preservació digital de la informació geogràfica, i en l'impuls de projectes de responsabilitat social corporativa relacionats amb els SIG.


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016