Loading...
Assesorament 2018-08-08T10:34:47+00:00

ASSESSORAMENT

El Col·legi i l’AGPC disposem d’un servei d’assessorament fiscal i laboral gratuït que proporciona:

 
  • Assessorament sobre qüestions fiscals personalitzades per als col·legiats via correu electrònic.
  • Assessorament sobre figures impositives, organitzatives i contractuals.
  • Formes societàries i contractuals per a l’exercici de la professió.

Per tal d’oferir aquest servei es compta amb el suport de l’Assessoria Codina (SUCC. A . CODINA ASSESSORS S.L.L), empresa especialitzada en assessorament fiscal, laboral i jurídic a entitats i empreses.

Més informació.

Per efectuar les vostres consultes de caràcter professional podeu escriure a informacio@geografs.org

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu

Patrocinadors