Loading...
Directori de col·legiats 2018-11-22T16:47:07+00:00

El directori de col·legiats és el millor instrument per poder contactar amb la resta de persones que són membres del Col·legi i de l’AGPC.

D’acord amb el que disposa la Llei de protecció de dades, aquest directori només recull les persones que han donat permís per a la publicació de les seves dades. Si ets membre de l’AGPC o del Col·legi de Geògrafs i vols aparèixer en aquest directori, envia la teva autorització signada per correu postal o bé escanejada i per correu electrònic a l’adreça informacio@geografs.org. Recorda que aquestes dades només podran ser consultades per la resta de col·legiats i associats, ja que el directori es troba a la part privada del web.

Si necessites modificar alguna de les teves dades que consten en aquest moment en el directori, comunica la modificació que desitges fer enviant un missatge a l’adreça informacio@geografs.org

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu