Loading...
Formació 2018-11-22T16:46:52+00:00

Màsters i postgraus de geografia impartits a Catalunya o arreu de l’Estat.

Llegir més

Seminaris, congressos i altres activitats formatives.

Llegir més

Ofertes de formació sobre especialització o d’aprofundiment dirigides a geògrafs professionals o estudiants de grau o postgrau.

Llegir més

Les universitats catalanes compten amb departaments de geografia que proporcionen formació de grau (geografia; geografia i ordenació del territori; geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient ), ofereixen una diversitat d’estudis de postgrau (màsters i doctorats) i desenvolupen línies de recerca en diversos àmbits de la disciplina.

Llegir més

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu