Loading...
Ofertes d’ocupació 2018-07-09T14:11:38+00:00

Aquesta secció presenta ofertes de treball d’interès vinculades amb el sector.

  • Geògraf/a.  
    Termini d’amissió: consultar convocatòria.
  • Geògrafs
    Termini d’amissió: consultar convocatòria.
Ofertas en la web de Colegio de Geógrafos

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu

Patrocinadors