Convocatòria de pèrits judicials

2019-09-10T13:51:32+00:00

Oberta la convocatòria de pèrits judials per intervenir durant l’any 2019. La convocatòria està adreçada tant als qui vulguin incorporar-se a les llistes de pèrits per primera vegada com pels qui ja n’hagin format part en anys anteriors. Termini de presentació de sol·licituds fins el 28 de novembre de 2018. Aquest llistat comprèn tant la que preveu la Llei d’enjudiciament civil (LEC) per a peritatges de part o privats, com la que està regulada per l’Ordre JUS/419/2009, relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia (DOGC núm.

Convocatòria de pèrits judicials 2019-09-10T13:51:32+00:00