Mont-roig del Camp.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha estimat parcialment el recurs potestatiu de reposició interposat pel Col·legi de Geògrafs davant les bases per la incorporació d’una borsa de treball de Tècnic/a mitjà/na de medi ambient en règim d’interinatge per incloure la titulació de Geografia com a requisit i, en conseqüència modificar la base específica 3.b de les bases de la convocatòria.  S’obre un nou termini de presentación de sol·licituds fins el dia 29 de gener de 2020 (10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la modificació de les bases al DOGC).

Podeu consultar l’oferta laboral al portal de feina  (accés restringit a membres del col·legi)

Un nou cas favorable en defensa de les competències dels geògrafs i geògrafes.

Els arguments presentats pel Col·legi de Geògrafs s’han basat en l’ordenament jurídic de les competències professionals, la jurisprudència favorable d’anteriors actuacions, els plans d’estudis vigents, així com l’Informe dels perfils professionals de la geografia i dossier elaborat pels serveis jurídics que acrediten els geògrafs i geògrafes per l’exercici de la professió en l’àmbit del Medi ambient.

Podeu accedir al recopilatori de sentències favorables a les reclamacions interposades pels serveis jurídics a l’apartat de servei de defensa de la professió (accés restringit a membres del col·legi).