Placeholder image

ESTRUCTURA


VICTÒRIA CARBONELL MARTÍNEZ Col·legiada 898

Sóc Llicenciada en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1981). Especialitzada en planificació territorial i en estudis europeus.

Funcionària de la Generalitat de Catalunya des de l'any 1989, actualment treballo en el Servei d'Acció en l’Hàbitat Urbà del Departament de Territori i Sostenibilitat, participant en l'elaboració del pla territorial parcial del Penedès i de l'agenda urbana catalana.

Col·laboro en el Màster en Planificació territorial: informació, eines i mètodes de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Vaig participar en l'elaboració dels plans territorials parcials del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (període 2006-2010) i vaig ser redactora de l'Anuari territorial de Catalunya. Amb anterioritat, vaig treballar al Gabinet tècnic del Departament d'Indústria i Energia i al Centre de Projecció de l'Eixample (Ajuntament de Barcelona). Vaig realitzar estudis d'anàlisi territorial per al Centre d'Estudis i Planificació (CEP) i per al Departament d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Placeholder image
Placeholder image

Patrocinadors:


Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Col.legi de Geògrafs - Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya -Carrer Muntaner, 81, 6è 1a-08011 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73-informacio@geografs.org
NIF de la DCGC V83128066-NIF de l'AGPC G58807249-Copyright © 2016