El proper 26 de setembre, a càrrec d’Anna Tardà Lleget

Les accions antròpiques com la agricultura, els incendis forestals, les desforestacions, les emissions de gasos a l’atmosfera o la pol·lució de les aigües tenen uns impactes sobre la Terra cada cop més evidents provocant l’escalfament global i el canvi climàtic arreu (IPCC). Per mitigar, adaptar-nos a aquestes noves situacions és imprescindible la descripció d’aquests fenòmens. Moltes tècniques,  processos i metodologies en l’Observació de la Terra estan aportant, tant a escala local, regional com global, dades molt rellevants per realitzar una bona planificació urbana o regional.

Des dels primers anys i fins a l’actualitat l’ICGC ha treballat en aquest sentit i especialment des de la teledetecció han seguit el programes de subministrament d’imatges com Landsat, ERS, Sentinels però també han adquirit sensors hiperespectrals amb informació de l’espectre del visible i de l’infraroig proper i tèrmic. Totes aquestes imatges i la seva explotació permet estudiar els canvis de cobertes i usos del sòl, les illes de calor, l’agricultura de precisió, el verd urbà, el decaïment forestal, entre molts d’altres temes.

Aquesta xerrada pot ser d’interès per tots els geògrafs que treballin o vulguin treballar en el sectors de l’Smart Cities, en la gestió forestal i agrícola, en el seguiment dels Acords de Paris del 2015 i en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

A càrrec d’Anna Tardà Lleget, Geògrafa (1989). Responsable Operativa Sensors Hiperespectrals. CSPCOT_Àrea d’Observació de la Terra. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Horari: 18:00 a 20:00h.
Lloc: Barcelona. Seu de l’ICGC. Parc de Montjuïc.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a informacio@geografs.org o al 93 4815073