Qui es pot col·legiar?

 • Llicenciat/da en Geografia, Geografia i Història o Filosofia i Lletres.
 • Graduat/da en Geografia i Ordenació del territori.
 • Doctor/a en Geografia.
 • Col·lectius que treballin com a geògrafes i que ho acreditin documentalment.

Tràmits

Cal accedir a la a la finestreta única col·legial, anar a Solicitudes

 1. Clicar a Col·legiació on-line.
 2. Omplir la fitxa amb les dades personals.
 3. Adjuntar DNI i títol o resguard del títol (preferiblement convertits a pdf i amb un nom curt, en minúscules i sense accents).

Qui es pot precol·legiar?

Estudiants de segon cicle de la Llicenciatura en Geografia o d’últim curs del Grau en Geografia.

La precol·legiació permet:

 • Accedir als serveis de l’àrea privada de la web (borsa de treball, informació sobre beques, cursos, etc…)
 • Rebre els butlletins editats pel Col·legi.
 • Rebre la informació professional que el Col·legi distribueix entre els seus membres.
 • Accedir a les activitats de formació oberta a no titulats en les quals els col·legiats participin en les mateixes condicions que els col·legiats.

Tràmits per als precol·legiats

Cal accedir a la finestreta única col·legial, anar a Solicitudes

 1. Clicar a Precol·legiació on-line.
 2. Omplir la fitxa amb les dades personals.
 3. Adjuntar DNI i matrícula universitària en curs (preferiblement convertits a PDF i amb un nom curt, en minúscules i sense accents).

Quotes

 • Quota de col·legiació: 120 €/any, en quatre quotes trimestrals de 30 €
 • Quota jove (4 anys titulació): 60 €/any, en quatre pagaments trimestrals de 15 €
 • Quota precol·legiació (a partir 2n grau): 20 €/any, en un únic pagament
 • Quota per a jubilats: 20 €/any, en un únic pagament
 • Quota desocupat 60 €/any. Si vols acollir-te a la quota aturat, consulta condicions a info@geografos.org.

Us recordem que la quota del col·legi es pot desgravar a la declaració de la renda, en determinades condicions. Si desitges més informació, contacta amb  informacio@geografs.org Si ja estàs col·legiat i les teves dades han canviat, pots actualitzar-les des de la finestreta única.

Les persones que no siguin llicenciades en Geografia, Geografia i Història o Filosofia i Lletres hauran d’enviar, a més a més, una acreditació documental de la seva dedicació continuada a la geografia.

Els membres del Col·legi de Geògrafs de Catalunya poden ser també membres de la Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC) de forma gratuïta, només cal indicar-ho al formulari de col·legiació.

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu