Amb representació el Col·legi de Geògrafs.

El passat dilluns 29 de març es va constituir la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) per potenciar la dinamitzacó i gestió territorial al servei dels municipis de Catalunya.

Aquesta nova Fundació està formada per totes les veus del municipalisme català, representants acadèmics i col.legis professisonals  vinculats amb el territori, entre ells el col.legi de Geògrafs que hi serà per a donar suport, assessorament i reflexió en temes d’àmbit territorial.

Més informació