Horari d’atenció al públic

  • Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 14 h.
  • Dimecres, de 15 a 19 h.

Adreça i contacte

Delegació del Col.legi de Geògrafs/Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya.

Carrer de Casp, 130, altell 8
08013 Barcelona
Tel. i fax: 93 481 50 73
informacio@geografs.org

NIF de la DCGC V83128066
NIF de l’AGPC G58807249

Mapa

Carrer de Casp, 130, altell 8 -08013 Barcelona-Tel i fax: 93 481 50 73

El nostre mapa amb Instamaps

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu