Curs gratuït, adreçat a membres del col·legi.

Aquest curs té com objectiu donar la información dels aspectes generals i específics per afrontar un procés judicial des de la perspectiva geográfica, des dels requeriments i processos, als fonament teòrics i metodològics.

Modalitat on-line. (pendent de confirmar la plataforma virtual)

El curs està dividit en dues sessions:

Dimarts 6 d’octubre

Horari: de 18.30h a 20:00h.

Impartida per Rafael Orellana de Castro, advocat.

Qué cal saber davant el repte d’afrontar un peritatge judicial? Què és i quina funció té el perit? Peritatge privat o peritatge de justícia gratuïta o torn d’ofici. Procediments i tramits a tenir en compte en un dictamen o informe pericial.

Dijous 8 d’octubre

Horari: de 18.30h a 20:00h.

Impartida per Xavier Campillo Besses, geògraf.

El dictamen pericial des de la perspectiva professional de la geografia. Tipologia de peritatges. Metodologia i recursos. Presentació d’un cas pràctic.

El Col·legi de Geògrafs renova anualment el llistat de perits per a facilitar-lo al Departament de Justícia de Catalunya. Més información aquí

INSCRIPCIÓ 

- D'acord amb el Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades, li comuniquem que les dades facilitades a la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, amb Nif V83128066 i a l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, amb Nif G58807249, tindran com a finalitat única i exclusiva el poder dur a terme la inscripció i la gestió administrativa de l'activitat associada a aquestes dades, i la gestió dels drets d'imatge personal.
- Consento que els serveis administratius es comuniquin amb mi a traves del telèfon i/o adreça electrònica que he facilitat, per a la confirmació de la inscripció o la incorporació de les dades a la llista d'espera de participants, o per a possibles incidències com ara cancel·lacions, canvis d'horari o ubicació o similars.
- Consento que la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya, amb Nif V83128066 i a l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, amb Nif G58807249, en el transcurs de l'activitat, dugui a terne el registre fotogràfic i/o audiovisual (captura i fixació) de la meva imatge i veu, per qualsevol mitjà tècnic o suport (fotogràfic, sonor, audiovisual, etc.), i el tractament i processament d’aquestes imatges i gravacions d’àudio i vídeo. Les imatges podran ser difoses per qualsevol mitja (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...) La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats del Colegio de Geógrafos, la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. Aquesta autorització és completament gratuïta i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat amb el Colegio de Geógrafos, la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, per la utilització de la meva imatge.