Bona valoració general del curs.

El passat 21 de març va finalitzar el curs CARTO Builder “Anàlisi i Visualització de dades” que ha estat organitzat pel Col·legi de Geògrafs i l’AGPC.

El curs va tenir lloc a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, a una aula equipada amb ordinadors per treballar individualment cada alumne.  Es van treballar les principals funcions i amb exemples pràctics es va poder aprofundir en les funcions avançades.

Malgrat la baixa participació els alumnes inscrits van valorar el curs molt positivament, tant pels continguts com pel professor que va impartir les classes, el geògraf Paulino Vallejo.