Per la present us convoquem a l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà el dimecres 16 de maig de 2018, a les 18.45h de la tarda en primera convocatòria i a les 19.00h en segona, a la seu de IW Coworking. Barcelona, c/ Pau Claris, 90 de Barcelona.
ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

  1. Aprovació acta Assemblea anterior.
  2. Aprovació Memòria d’Activitats 2017.
  3. Aprovació Liquidació Pressupost 2017.
  4. Proposta Programa de Treball 2018.
  5. Presentació Pressupost preventiu 2018.
  6. Precs i Preguntes.

Esperem comptar amb la vostra assistència per tal de tenir nous estímuls per
continuar treballant en la consolidació, la defensa i la promoció de la geografia com
a professió.
Cordialment,
Junta directiva de la DCGC