Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona

El Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix:

El Màster en Estudis Territorials i Planejament, que organitza el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el curs 2021-2022.

Per més informació podeu consultar la pàgina web del la UAB,  la del Departament de Geografia o la pròpia del màster.

El Màster en Geoinformació, Aplicacions i Gestió, que coorganitza el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per al curs 2021-2022.

Per més informació podeu consultar la pàgina web de la UAB, la del Departament de Geografia o la pròpia del màster i el tríptic informatiu.

Estudis de Doctorat

Departament de Geografia – UAB

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu