Infraplan

Des de fa més de 20 anys proveïm solucions en informació geoespacial als principals agents públics i privats que operen i transformen el territori.

INFRAPLAN ofereix solucions en consultoria, desenvolupament, tecnologia i producció de geoinformació d’ús professional per a governs, indústries i operadors d’infraestructures.

Tota la nostra activitat està dirigida a maximitzar el potencial de les dades espacials i textuals dels nostres clients, pels qui creem models de dades sostenibles amb criteris d’accessibilitat i interoperabilitat.

Més de 100 clients avalen la trajectòria rigorosa d’INFRAPLAN.

www.infraplan.cat

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu