Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) es va crear el 2014 a partir de la fusió de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Institut Geològic de Catalunya.

Les seves funcions estan relacionades amb les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsol.

A través del web de l’ICGC www.icgc.cat es pot consultar, descarregar, interactuar i utilitzar en línia geoinformació (cartografia topogràfica i geològica, ortoimatges, elevacions, mapes antics…).

Recomanem:

JORNADES DE SIG LLIURE 2021. EN LÍNIA

Del 24 al 26 de març de 2021

Ll’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) col·labora amb les Jornades de SIG lliure que organitza el Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona. Enguany en format virtual.

www.icgc.cat

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu