Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) es va crear el 2014 a partir de la fusió de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Institut Geològic de Catalunya.

Les seves funcions estan relacionades amb les competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, i també les d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsol.

A través del web de l’ICGC www.icgc.cat es pot consultar, descarregar, interactuar i utilitzar en línia geoinformació (cartografia topogràfica i geològica, ortoimatges, elevacions, mapes antics…).

Recomanem:

Exposició “EL MÓN AMB ULLS DE DONA”   Visiteu l’exposició

El món amb ulls de dona. Relats de viatges escrits per aventureres, científiques i exploradores (ICGC, 2021)

INTERGEO

Intergeo és la fira líder internacional en el camp de la geodèsia, les dades espacials i la gestió del territori, que se celebra cada any en una ciutat d’Alemanya. Enguany es celebra a Hannover del 21 al 23 de setembre.

Cada esdeveniment acull un lema temàtic, essent el del 2021 “Inspiration for a smarter World”, on els temes que es tractaran són les ciutats intel·ligents (smart cities), geo-innovació, digitalització, BIM, governs locals, UAVs i solucions aèries.

L’ICGC, ofereix en el sector de la geoinformació i disciplines afins, la possibilitat que empreses i/o professionals del CGC i de L’AGPC compartir un petit espai en el seu estand. Les empreses interessades hauran d’assumir els costos del seu mobiliari i el BASIC Marketing Package.

Si hi esteu interessats, feu-nos ho saber abans del 23 de juny de 2021.

www.icgc.cat

“Vetllar per la dignitat i el prestigi de la professió, al mateix temps que defensar els interessos professionals dels geògrafs.”

1º • Objectiu

“Oferir serveis que facilitin l’exercici de la professió, donant resposta a les necessitats del col.lectiu de geògrafs professionals.”

2º • Objectiu

“Difondre i promoure el paper de la geografia en la societat, donant a conèixer les activitats i les potencialitats de la geografia aplicada.”

3º • Objectiu

“Participar i representar institucionalment el col.lectiu de geògrafs en els òrgans consultius de l’Administració i altres entitats.”

4º • Objectiu

“Donar suport a les activitats dels joves geògrafs i contribuir a la seva inserció laboral.”

5º • Objectiu

“Difondre i promoure la cultura del territori al conjunt de la societat.”

6º • Objectiu